Xanh SM phát động chương trình “Xanh lắng nghe bạn”

Xanh SM phát động chương trình “Xanh lắng nghe bạn” nhằm khuyến khích khách hàng đóng góp ý kiến trong quá trình sử dụng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ. Chương trình “Xanh lắng nghe bạn” được GSM triển khai thí điểm từ ngày 21/06 đến hết ngày 31/12/2024. Với mong muốn nâng cao…

Xem thêm